Корисни материјали

Тони Стојмановски – Основни Катастарски поиими

Тања Јакшич – Промоција пољопривредног предузетништва кроз Ерасмус програм

Љубиша Стефановски – Улога и функција на ПИС во земјоделкиот сектор

Горан Ангелов – Проектни планови за земјоделци

Валери Димитров – Можности за соработка меѓу Бугарија, Србија и С.Македонија во областа на земјоделството

Зоран Лелич – Implementing the Sustainable Development Goals (SDG) through People First – Public Private Partnership (PFPPP) in Agriculture Sector Sustainable Business Opportunities for Startups

Валери Димитров – Европа и селското стопанство

Зоран Лазаревски – Европски млад земјоделец

Августа Степчич – Можности за развој на младите во земјоделскиот сектор